Minska risken för att din hund utsätts för onödig smitta

  Innan man reser iväg utomlands med sin hund bör man som medveten hundägare veta vilka sjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige. Det finns sjukdomar som kan överföras på oss människor via hunden och det finns sjukdomar som endast smittar mellan hundar eller andra djur. Oavsett vilket kan sjukdomarna bli mycket plågsamma för din hund.

  Några av sjukdomarna går att vaccinera eller avmaska emot och då främst de som kan drabba människa. För att din hund ska resa så säkert som möjligt bör du fråga din veterinär om lämpliga preparat mot myggor och den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus) som inte finns i Sverige. Det är också viktigt att man kontrollerar hundens päls dagligen så att man kan avlägsna fästingar så fort som möjligt. Undvik att ha hunden utomhus kvällstid då myggen sticker som värst eller använd myggnät. För att minska risken att hunden smittas av Brucellos eller en infektion med Oslerus bör man undvika att hunden har kontakt med andra hundar under resan. Den sk. franska hjärtmasken smittar genom att hunden kommer i kontakt med sniglar eller paddor.

  Läs om smitta, symtom och förebyggande behandling för resande hundar på Statens Veterinärmedicinska Anstalts webbplats  Sjukdomar som är överförbara på människa

  Rävens dvärgbandmask.
  Förebyggande åtgärd: Avmaskning

  Rabies.
  Förebyggande åtgärd: Vaccination

  Leptospiros.
  Förebyggande åtgärd: Vaccination
  Fästingburna sjukdomar

  Babesios.
  Förebyggande åtgärd: Preparat mot fästingar samt kontroll av päls.

  Hepatozoonos.
  Förebyggande åtgärd: Preparat mot fästingar samt kontroll av päls.

  Monocytär ehrlichios (anaplasmos).
  Förebyggande åtgärd: Preparat mot fästing samt kontroll av päls.
  Sjukdomar som sprids via myggor

  Hjärtmask Dirofilaria immitis
  Förebyggande åtgärd: Preparat mot myggor finns receptbelagt, fråga veterinär.

  Leishmanios.
  Förebyggande åtgärd: Myggmedel, myggnät, inomhus kvällstid
  Smittspridning via kontakt med andra hundar eller sniglar


  Infektion med Oslerus
  Förebyggande åtgärd: Undvik kontakt med andra hundar.


  Brucellos
  (Brucella canis)
  Förebyggande åtgärd: undvik kontakt med andra hundar.

  Fransk hjärtmask Angiostrongylus vasorum
  Förebyggande åtgärd: Undvik att hunden har kontakt med sniglar och paddor.


  Recent Articles Recent Articles

  Senaste forumposter Senaste forumposter

  Senaste blogginlägg Senaste blogginlägg

Hundfoder | Vela Sökhus | Jämför Hundförsäkring | Hundpensionat Enköping